Universidade de Vigo


Marta Pérez RodríguezVersión en galego

English versionmartapr@uvigo.es

Departamento de Matemáticas
Escola Superior de Enxenería Informática
Universidade de Vigo, Campus de Ourense
32004-Ourense
Ourense (SPAIN)
tel. (34) 988387237; fax. (34) 988387227


Visita la página del Departamento de Matemáticas